Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

779.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2018 - Status ultimo 2017

780.

 Frigivelse af anlægsmidler 2018

781.

 Vederlag til 1. viceborgmester - valgperioden 2018 - 2021

782.

 Udvalgsvederlag - valgperioden 2018 - 2021

783.

 Planlægning - Forslag til stiplan 2018 - 2021 for Nordfyns Kommune

784.

 Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Tillæg 2 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

785.

 Planlægning - Kommuneplan 2017 - 2029 - høring

786.

 Vandråd 2017 - Lillebælt/Fyn - vandrådets indstilling

787.

 Våndråd 2017 - Odense Fjord - vandrådets indstiling

788.

 Miljø og Energi - Grønt regnskab for Nordfyns Kommune

789.

 Musikskolen Søskende- og flerfagsrabat

790.

 Overdragelse af Bogense Hallerne til selvejende institution

791.

 Bilaterale aftaler 2018 - Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling

792.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2018

793.

 Tilsyn 2017 - Plejecentre

794.

 Tilsyn 2017 - Frit Valg

795.

 Udbud 2017 - Madservice

796.

 Socialtilsyn Syd 2017 - Godkendelse af Langebyhus

Lukket punkt

797.

 NGF Nature Energy

Lukket punkt

798.

 Puljeinstitutionen Dragen

Lukket punkt

799.

 Orientering fra udvalgene


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top