Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

92.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Ny Forberedende Grunduddannelse

93.

 Beredskab - uddelegering af kompetence ifbm. beskyttelsesrum og beredskabsfaglig sagsbehandling

94.

 Godkendelse af revideret Informationssikkerhedspolitik for Nordfyns Kommune

95.

 Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle

96.

 Strategi FYN 2018-2021

97.

 Gadelys på private fællesveje

98.

 Administrationspraksis vedr. flexboligordningen

99.

 Vandforsyning - Forslag tillæg til vandforsyningsplan - Sammenlægning af Hårslev og Gamby-Hindevad Vandværker

100.

 Klub og Ungdomsskole

101.

 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

Lukket punkt

102.

 Genudbud af projektgrunde

Lukket punkt

103.

 Genudbud af byhuse

Lukket punkt

104.

 Evt. køb af ejendom

Lukket punkt

105.

 Evt. salg af ejendom

Lukket punkt

106.

 Orientering fra udvalgene


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top