Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

27.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Forældre til børn med dysleksi skal også undervises.

28.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Børne- og Ungeudvalget

29.

 Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

30.

 Frokostordninger i dagtilbud

31.

 Bilateral aftale specialtandplejen

32.

 Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg - om bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyn

33.

 Godkendelse af forslag til FGU dækningsområde

34.

 Bogense Heldagsskole, ansøgning om §11 driftsoverenskomst skoleåret 2018/2019

35.

 Kapacitetsopgørelse vedrørende kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

36.

 Sundhed - Forebyggelse for fremtiden


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top