Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

48.

 Introduktionsplan for nyt Teknik- og Miljøudvalg

49.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

50.

 Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

51.

 Genbrug og renovation - investeringer på vejen mod 50% genanvendelse i 2022

52.

 Natur og Miljø - Tilsynsberetning - 2017

53.

 Trafiksikkerhed - Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter

54.

 Planlægning - Helhedsplan Hasmark Strand

55.

 FNs verdensmål

56.

 Veje og stier - Arealerhvervelse cykelstien Klintebjerg

57.

 Veje og stier - Arealerhvervelse cykelstien Hjadstrup - Kappendrup

58.

 Planlægning - Lokalplan 2017-7 - Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

59.

 Planlægning - Lokalplan 2018-2 Etplanshuse i Fionaparken - Orientering om endelig vedtagelse


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top