Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

96.

 Pia Longet, anmodning om at få punkt på dagsordenen

97.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

98.

 Vandløb - Nedklassificering af Hottemoserenden og Øksemoserenden

99.

 Byfornyelse - Procesplan for renovering og byfornyelse af bymidterne

100.

 Stier - Valg af linjeføring for cykelsti mellem Skamby og Søndersø

101.

 Affald - Investeringer på vej mod 2022

102.

 Miljø - Grønne udbud og indkøb

103.

 Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018)

104.

 Vandløb - Klimaprojekt Bogense Bybæk - Klage over bidragsfordeling afgjort

105.

 Vandløb - Fællesregulativ for vandøbsvedligeholdelse - Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid

106.

 Evaluering af teletaxaordning

Lukket punkt

107.

 Forlængelse af kontrakt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top