Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

458.

 Revision af trafiksikkerhedsplan

459.

 Nedlæggelse af del af Østre Strandvej

460.

 Fynsprojektet - Fælles om Fremtidens Fyn

461.

 Kvalitetsstyring, godkendelse af overordnede kvalitetsmål

462.

 Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

463.

 Årsberetning og Regnskab 2011 - Teknik- og Miljøudvalgets område

464.

 Budget 2013 - Udmøntning af det økonomiske råderum - Teknik- og Miljøudvalget

465.

 Planlægning af Feriecenter ved Hasmark Strand Camping

466.

 Afklaring af potentielle placeringsmuligheder af vindmøller

467.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 - Boligområde ved Dalvej 2 i Morud

468.

 Forslag til Lokalplan - 2012-2 - Boligområde ved Dalvej 2 i Morud.

469.

 Referat fra møde i Trafiksikkerhedsudvalg

470.

 Status på kollektiv trafik

471.

 Grønne veje til vækst - Inspiration til kommunale tiltag

472.

 Klage over regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune 2009

473.

 Afgørelse på klagesag vedr. sommerhusområde ved Tofteløkkevej i Tørresø

474.

 Status vedr. Naturgenopretning af Gyldensteen Strand

475.

 Referat fra møde i Det Grønne Råd den 15. marts 2012

Lukket punkt

476.

 Udlejning af kommunale arealer

Lukket punkt

477.

 Politianmeldelse for manglende overholdelse af undersøgelsespåbud


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top