Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1324.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - lydfiler fra møder i kommunalbestyrelsen

1325.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - buskørsel på valgdagen

1326.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Kommunens pressemeddelelser

1327.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2013-2016 - Økonomiudvalget

1328.

 Administration af kommunens ældre- og plejeboliger - forlængelse af aftale

1329.

 Eventuelt salg eller nedrivning af Gambo i Gamby

1330.

 Godkendelse af udbudsmateriale for Horsebækvej 101, Otterup

1331.

 ICS - International Citizen Service

1332.

 Evt. overdragelse af Klinte Skole

1333.

 Mødeplan 2014

1334.

 Skolernes vinterferie

1335.

 Masterplan for renovering af Søndersøskolen

1336.

 Masterplan renovering af overbygningsskoler

1337.

 Regnskab 2012 - Årsrapport 2012 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)

1338.

 Ansøgning fra BSB Nordfyn om fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab

1339.

 Forslag til Kommuneplan 2013

1340.

 Affald - farligt affald - Takster 2014

1341.

 Varmeforsyning - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Søndersø

1342.

 Restanceopgørelse pr. 30. september 2013

1343.

 Afkastrapport pr. 30. september 2013

1344.

 Økonomioversigter pr. 30. september 2013

1345.

 Ligestillingsredegørelse 2013

1346.

 Høringssvar fra Fyn til forslag til Landsplanredegørelse 2013

1347.

 Orientering 2013 - Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg

Lukket punkt

1348.

 Personalesag

Lukket punkt

1349.

 Salg - henvendelse om køb af bygning og areal i Hemmerslev, Søndersø

Lukket punkt

1350.

 Støttet boligbyggeri - Tilsyn med almene boligforeninger


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top