Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1366.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2014-2017

1367.

 Økonomioversigter pr. 30. november 2013

1368.

 Vederlag til 1. viceborgmester

1369.

 Udvalgsvederlag

1370.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014

1371.

 Fastsættelse af pris for 2014 for areal til boligformål i Søndersø

1372.

 Rammer for venskabsbysamarbejde

1373.

 Forslag til Lokalplan 2013-5 Område til boligformål på Ullerupvænget i Søndersø

1374.

 Projektforslag efter varmeforsyningsloven - Etablering af biogas- og kraftvarmeanlæg

1375.

 Anvendelse og prioritering af puljemidler for Landsbyfornyelse 2014

1376.

 Kvalitetsrapport 2012/13 Nordfyns Kommunes skolevæsen

1377.

 Godkendelse af kommisorium for udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

1378.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Personlig pleje / praktisk hjælp

1379.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Handicapområdet

1380.

 Leverandør- og kvalitetskrav Frit Valg - 2014

1381.

 Bilaterale aftaler 2014 - Stofmisbrug, Alkoholmisbrug, CRS, Hjerneskaderådgivning, Specialtandpleje

1382.

 Evt. overdragelse af Skamby Friskole

1383.

 Evt. overdragelse af Klinte Skole

1384.

 Orienteringssager fra Fjernvarme Fyn A/S - takster for 2014 mm.

1385.

 Orientering om takster 2014 - Vandcenter Syd AS

1386.

 Status pr. 3. kvartal på associeret aftale med Udvikling Fyn

Lukket punkt

1387.

 Ældreboligerne på Farsbøllevej 22 A - M, Gamby

Lukket punkt

1388.

 Salg - eventuelt salg af areal i Søndersø


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top