Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

993.

 Godkendelse af oplæg for udarbejdelse af ungestrategi

994.

 Nordfyns Kommunes generelle beredskabplan

995.

 Vederlag til 1. viceborgmester

996.

 Udvalgsvederlag

997.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014

998.

 Fastsættelse af pris for 2014 for areal til boligformål i Søndersø

999.

 Rammer for venskabsbysamarbejde

1000.

 Forslag til Lokalplan 2013-5 Område til boligformål på Ullerupvænget i Søndersø

1001.

 Projektforslag efter varmeforsyningsloven - Etablering af biogas- og kraftvarmeanlæg

1002.

 Anvendelse og prioritering af puljemidler for Landsbyfornyelse 2014

1003.

 Kvalitetsrapport 2012/13 Nordfyns Kommunes skolevæsen

1004.

 Godkendelse af kommisorium for udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

1005.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Personlig pleje / praktisk hjælp

1006.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Handicapområdet

1007.

 Leverandør- og kvalitetskrav Frit Valg - 2014

1008.

 Bilaterale aftaler 2014 - Stofmisbrug, Alkoholmisbrug, CRS, Hjerneskaderådgivning, Specialtandpleje

1009.

 Evt. overdragelse af Skamby Friskole

1010.

 Evt. overdragelse af Klinte Skole

1011.

 Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014

1012.

 Orienteringssager fra Fjernvarme Fyn A/S - takster for 2014 mm.

1013.

 Orientering om takster 2014 - Vandcenter Syd AS

1014.

 Status pr. 3. kvartal på associeret aftale med Udvikling Fyn

Lukket punkt

1015.

 Ældreboligerne på Farsbøllevej 22 A - M, Gamby

Lukket punkt

1016.

 Salg - eventuelt salg af areal i Søndersø

Lukket punkt

1017.

 Orientering fra udvalgene


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top