Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget 2010-2013)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget 2010-2013

Oversigt for perioden: 01-10-2013 - 31-12-2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12 5/12 5/12

  November

28/11 13/11

  Oktober

23/10 2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1366.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2014-2017

1367.

 Økonomioversigter pr. 30. november 2013

1368.

 Vederlag til 1. viceborgmester

1369.

 Udvalgsvederlag

1370.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014

1371.

 Fastsættelse af pris for 2014 for areal til boligformål i Søndersø

1372.

 Rammer for venskabsbysamarbejde

1373.

 Forslag til Lokalplan 2013-5 Område til boligformål på Ullerupvænget i Søndersø

1374.

 Projektforslag efter varmeforsyningsloven - Etablering af biogas- og kraftvarmeanlæg

1375.

 Anvendelse og prioritering af puljemidler for Landsbyfornyelse 2014

1376.

 Kvalitetsrapport 2012/13 Nordfyns Kommunes skolevæsen

1377.

 Godkendelse af kommisorium for udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

1378.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Personlig pleje / praktisk hjælp

1379.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Handicapområdet

1380.

 Leverandør- og kvalitetskrav Frit Valg - 2014

1381.

 Bilaterale aftaler 2014 - Stofmisbrug, Alkoholmisbrug, CRS, Hjerneskaderådgivning, Specialtandpleje

1382.

 Evt. overdragelse af Skamby Friskole

1383.

 Evt. overdragelse af Klinte Skole

1384.

 Orienteringssager fra Fjernvarme Fyn A/S - takster for 2014 mm.

1385.

 Orientering om takster 2014 - Vandcenter Syd AS

1386.

 Status pr. 3. kvartal på associeret aftale med Udvikling Fyn

Lukket punkt

1387.

 Ældreboligerne på Farsbøllevej 22 A - M, Gamby

Lukket punkt

1388.

 Salg - eventuelt salg af areal i Søndersø

Gå til toppen af siden 
Punkter

1365.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1365.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1363.

 1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

Lukket punkt

1364.

 Evt. salg af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter

1351.

 Økonomioversigter pr. 31. oktober 2013

1352.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Økonomiudvalget

1353.

 Udsmykning af Tingstedet

1354.

 Godkendelse af udbudsmateriale for erhvervsgrunden Vesterled 20, 5471 Søndersø

1355.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Sammenfatning

1356.

 Takstkatalog 2014

1357.

 Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2014

1358.

 Betalingsfrister, renter og gebyrer 2014

1359.

 Administration af kommunens ældre- og plejeboliger - forlængelse af aftale

1360.

 Prioritering af anlægsopgaver på skolerne 2014-17

Lukket punkt

1361.

 Evt. overdragelse af jord til kommunen

Lukket punkt

1362.

 Evt. salg af ejendom

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1324.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - lydfiler fra møder i kommunalbestyrelsen

1325.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - buskørsel på valgdagen

1326.

 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Kommunens pressemeddelelser

1327.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2013-2016 - Økonomiudvalget

1328.

 Administration af kommunens ældre- og plejeboliger - forlængelse af aftale

1329.

 Eventuelt salg eller nedrivning af Gambo i Gamby

1330.

 Godkendelse af udbudsmateriale for Horsebækvej 101, Otterup

1331.

 ICS - International Citizen Service

1332.

 Evt. overdragelse af Klinte Skole

1333.

 Mødeplan 2014

1334.

 Skolernes vinterferie

1335.

 Masterplan for renovering af Søndersøskolen

1336.

 Masterplan renovering af overbygningsskoler

1337.

 Regnskab 2012 - Årsrapport 2012 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)

1338.

 Ansøgning fra BSB Nordfyn om fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab

1339.

 Forslag til Kommuneplan 2013

1340.

 Affald - farligt affald - Takster 2014

1341.

 Varmeforsyning - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Søndersø

1342.

 Restanceopgørelse pr. 30. september 2013

1343.

 Afkastrapport pr. 30. september 2013

1344.

 Økonomioversigter pr. 30. september 2013

1345.

 Ligestillingsredegørelse 2013

1346.

 Høringssvar fra Fyn til forslag til Landsplanredegørelse 2013

1347.

 Orientering 2013 - Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg

Lukket punkt

1348.

 Personalesag

Lukket punkt

1349.

 Salg - henvendelse om køb af bygning og areal i Hemmerslev, Søndersø

Lukket punkt

1350.

 Støttet boligbyggeri - Tilsyn med almene boligforeninger

Gå til toppen af siden 
Punkter

1322.

 2. behandling af Budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017

1323.

 Kirkeskat 2014

    Til top