Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen 2010-2013)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen 2010-2013

Oversigt for perioden: 01-10-2013 - 31-12-2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12 5/12

  November

28/11

  Oktober

31/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

993.

 Godkendelse af oplæg for udarbejdelse af ungestrategi

994.

 Nordfyns Kommunes generelle beredskabplan

995.

 Vederlag til 1. viceborgmester

996.

 Udvalgsvederlag

997.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014

998.

 Fastsættelse af pris for 2014 for areal til boligformål i Søndersø

999.

 Rammer for venskabsbysamarbejde

1000.

 Forslag til Lokalplan 2013-5 Område til boligformål på Ullerupvænget i Søndersø

1001.

 Projektforslag efter varmeforsyningsloven - Etablering af biogas- og kraftvarmeanlæg

1002.

 Anvendelse og prioritering af puljemidler for Landsbyfornyelse 2014

1003.

 Kvalitetsrapport 2012/13 Nordfyns Kommunes skolevæsen

1004.

 Godkendelse af kommisorium for udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

1005.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Personlig pleje / praktisk hjælp

1006.

 Kvalitetsstandarder 2014 - Handicapområdet

1007.

 Leverandør- og kvalitetskrav Frit Valg - 2014

1008.

 Bilaterale aftaler 2014 - Stofmisbrug, Alkoholmisbrug, CRS, Hjerneskaderådgivning, Specialtandpleje

1009.

 Evt. overdragelse af Skamby Friskole

1010.

 Evt. overdragelse af Klinte Skole

1011.

 Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014

1012.

 Orienteringssager fra Fjernvarme Fyn A/S - takster for 2014 mm.

1013.

 Orientering om takster 2014 - Vandcenter Syd AS

1014.

 Status pr. 3. kvartal på associeret aftale med Udvikling Fyn

Lukket punkt

1015.

 Ældreboligerne på Farsbøllevej 22 A - M, Gamby

Lukket punkt

1016.

 Salg - eventuelt salg af areal i Søndersø

Lukket punkt

1017.

 Orientering fra udvalgene

Gå til toppen af siden 
Punkter

992.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

982.

 1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

983.

 Takstkatalog 2014

984.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Sammenfatning

985.

 Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2014

986.

 Betalingsfrister, renter og gebyrer 2014

987.

 Administration af kommunens ældre- og plejeboliger - forlængelse af aftale

988.

 Prioritering af anlægsopgaver på skolerne 2014-17

989.

 Ligestillingsredegørelse 2013

Lukket punkt

990.

 Evt. salg af ejendom

Lukket punkt

991.

 Orientering fra udvalgene

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

968.

 Mødeplan 2014

969.

 Skolernes vinterferie

970.

 Masterplan for renovering af Søndersøskolen

971.

 Masterplan renovering af overbygningsskoler

972.

 Regnskab 2012 - Årsrapport 2012 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)

973.

 Ansøgning fra BSB Nordfyn om fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab

974.

 Forslag til Kommuneplan 2013

975.

 Affald - farligt affald - Takster 2014

976.

 Varmeforsyning - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Søndersø

977.

 Ligestillingsredegørelse 2013

978.

 Høringssvar fra Fyn til forslag til Landsplanredegørelse 2013

979.

 Orientering 2013 - Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg

Lukket punkt

980.

 Salg - henvendelse om køb af bygning og areal i Hemmerslev, Søndersø

Lukket punkt

981.

 Orientering fra udvalgene

Gå til toppen af siden 
Punkter

966.

 2. behandling af Budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017

967.

 Kirkeskat 2014

    Til top