Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget 2014-2017)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget 2014-2017

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12 7/12 7/12

  November

30/11 15/11

  Oktober

11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

840.

 Musikskolen og prisfremskrivning

841.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2018 - Status ultimo 2017

842.

 Frigivelse af anlægsmidler 2018

843.

 Vederlag til 1. viceborgmester - valgperioden 2018 - 2021

844.

 Udvalgsvederlag - valgperioden 2018 - 2021

845.

 Planlægning - Forslag til stiplan 2018 - 2021 for Nordfyns Kommune

846.

 Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Tillæg 2 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

847.

 Planlægning - Kommuneplan 2017 - 2029 - høring

848.

 Vandråd 2017 - Lillebælt/Fyn - vandrådets indstilling

849.

 Våndråd 2017 - Odense Fjord - vandrådets indstiling

850.

 Miljø og Energi - Grønt regnskab for Nordfyns Kommune

851.

 Musikskolen Søskende- og flerfagsrabat

852.

 Overdragelse af Bogense Hallerne til selvejende institution

853.

 Bilaterale aftaler 2018 - Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling

854.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2018

855.

 Tilsyn 2017 - Plejecentre

856.

 Tilsyn 2017 - Frit Valg

857.

 Udbud 2017 - Madservice

858.

 Økonomioversigt pr. 30. november 2017

859.

 Orientering

Lukket punkt

860.

 NGF Nature Energy

Lukket punkt

861.

 Puljeinstitutionen Dragen

Gå til toppen af siden 
Punkter

839.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

839.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

838.

 1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

829.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget

830.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - SAMMENFATNING

831.

 Vedtagelse af takster for 2018 - Takstkatalog

832.

 Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2018

833.

 Strategi Fyn

834.

 IGU-Forløb i Nordfyns Kommune på Social- og Sundhedsområdet

835.

 Beskæftigelsesplan 2018

836.

 Økonomioversigt pr. 31. oktober 2017

Lukket punkt

837.

 Evt. salg af ejendom

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

823.

 Status på Budget 2018

824.

 Frikommuneforsøg 2016-2020

825.

 Klub og Ungdomsskole

826.

 Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtibud

827.

 Økonomioversigt pr. 30. september 2017

828.

 Orientering

    Til top