Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen 2014-2017)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen 2014-2017

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

21/12 7/12 7/12

  November

30/11

  Oktober

26/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

779.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2018 - Status ultimo 2017

780.

 Frigivelse af anlægsmidler 2018

781.

 Vederlag til 1. viceborgmester - valgperioden 2018 - 2021

782.

 Udvalgsvederlag - valgperioden 2018 - 2021

783.

 Planlægning - Forslag til stiplan 2018 - 2021 for Nordfyns Kommune

784.

 Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Tillæg 2 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

785.

 Planlægning - Kommuneplan 2017 - 2029 - høring

786.

 Vandråd 2017 - Lillebælt/Fyn - vandrådets indstilling

787.

 Våndråd 2017 - Odense Fjord - vandrådets indstiling

788.

 Miljø og Energi - Grønt regnskab for Nordfyns Kommune

789.

 Musikskolen Søskende- og flerfagsrabat

790.

 Overdragelse af Bogense Hallerne til selvejende institution

791.

 Bilaterale aftaler 2018 - Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling

792.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2018

793.

 Tilsyn 2017 - Plejecentre

794.

 Tilsyn 2017 - Frit Valg

795.

 Udbud 2017 - Madservice

796.

 Socialtilsyn Syd 2017 - Godkendelse af Langebyhus

Lukket punkt

797.

 NGF Nature Energy

Lukket punkt

798.

 Puljeinstitutionen Dragen

Lukket punkt

799.

 Orientering fra udvalgene

Gå til toppen af siden 
Punkter

778.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

778.

 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

766.

 Behandling af eventuelle valgklager

767.

 1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

768.

 Strategi Fyn

769.

 Beredskab - beredskabsplan - generel beredskabsplan for Nordfyns Kommune

770.

 Planlægning - Revidering af lokalplanbestemmelser for byhusene på Fionagrunden

771.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - SAMMENFATNING

772.

 Vedtagelse af takster for 2018 - Takstkatalog

773.

 Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2018

774.

 IGU-Forløb i Nordfyns Kommune på Social- og Sundhedsområdet

775.

 Beskæftigelsesplan 2018

776.

 Ansøgning om navneændring fra børnehuset Sneglehuset

Lukket punkt

777.

 Orientering fra udvalgene

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

763.

 Frikommuneforsøg 2016-2020

764.

 Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtibud

Lukket punkt

765.

 Orientering fra udvalgene

Gå til toppen af siden 
Punkter

760.

 Udtræden af Kommunalbestyrelsen - Lasse Haugaard

761.

 2. behandling af budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021

762.

 Kirkeskat 2018

    Til top