Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

167.

 Temadrøftelse: Tilbudsviften i Familiehuset og Sundhedsplejen

168.

 Procedure for fraværsregistrering i dagtilbud og skole

169.

 Godkendelse af kompetenceplan for medarbejdere i Børn- og Familieafdelingen

170.

 Årlig status fra Tandreguleringscenter Fyn

171.

 Socialstyrelsens Task Force forløb i Nordfyns Kommune

172.

 Bevilling fra Socialstyrelsen til et 3-årigt projekt vedr. screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage

173.

 Orientering

    Til top