Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

16/6 3/6

  Maj

12/5

  April

16/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

212.

 Temadrøftelse: Børne- og Ungeudvalgets videre arbejde med Ungestrategien

213.

 Temadrøftelse - Tilbudsviften

214.

 Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

215.

 Tildelingsmodel for skolerne

216.

 Anvendelsen af Google Chromebooks i dagtilbud og skoler

217.

 Børne- og Ungepolitik revision af tidsplan

218.

 Tilskud fra 'Pulje til normering i daginstitutioner 2020'

219.

 Masterplaner børnehuse og skoler

220.

 Status på projektet "Screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage"

Gå til toppen af siden 
Punkter

211.

 Henvendelse til referat fra fællesmøde den 3. juni 2020

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

194.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Børne- og Ungeudvalget

195.

 Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

196.

 Servicetjek af resursetildelingsmodeller

197.

 Godkendelse af Sundhedsplejens og Familiehusets fremtidige ydelseskataloger

198.

 Tildelingsmodel for skolerne

199.

 Dispensation til udskydelse af implementering af den styrkede pædagogiske læreplan

200.

 Børne- og Ungeudvalget revideret Årshjul 2020

201.

 Kvartalsorientering for 1. kvartal 2020 Børne- og Familieafdelingen

202.

 Kapacitetsopgørelse dagtilbud maj 2020

203.

 Orientering om driftsorienteret tilsyn på Langebyhus

204.

 Orientering specialpædagogiske visitationer for skoleåret 2020/2021

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

191.

 Temadrøftelse resursetildeling skoler 2020/2021

192.

 Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

193.

 Orientering til Børne- og Ungeudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020

    Til top