Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

30/6 24/6

  Maj

28/5 20/5

  April

22/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

436.

 Evt. salg af grunde

Gå til toppen af siden 
Punkter

420.

 Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

421.

 Revisionsberetning nr. 23 - revision af regnskabsåret 2019

422.

 Byggemodning af Frederiksberg Have, Veflinge

423.

 Kystbeskyttelse - Bogense Kystdiger - beslutning om fremme til detailfasen

424.

 Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 2020-6 Boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

425.

 Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for området ved Bogense Kystdiger

426.

 Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan 2019-12 for HCA Airport, Beldringe

427.

 Vandløb - Ekspropriation til realisering af vandløbsprojekt ved udstykningen Åbakkevænget

428.

 Trafiksikkerhed - Erhvervelse af arealer i forbindelse med krydsomlægning ved Odensevej / Assensvej, Bogense

429.

 Kontrolenhedens årsrapport 2019

430.

 Økonomioversigt pr. 31. maj 2020

431.

 Ny hjemmeside til Nordfyns Kommune

432.

 Orientering

Lukket punkt

433.

 Evt. salg af ejendom

Lukket punkt

434.

 Ansøgning om godkendelse af bestyrer og anmeldelse af ændret bestyrelse

Lukket punkt

435.

 Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

419.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - SAMMENFATNING

Gå til toppen af siden 
Punkter

403.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget

404.

 Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

405.

 Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger

406.

 Veje og Trafik - kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup

407.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - SAMMENFATNING

408.

 Ligestillingsredegørelse 2020

409.

 Ejendomme - Udlejning - Bogense Havn og Marina

410.

 Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup

411.

 Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16

412.

 Orientering

Lukket punkt

413.

 Anmeldelse om ændret direktion til alkoholbevilling

Lukket punkt

414.

 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Lukket punkt

415.

 Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Lukket punkt

416.

 Ansøgning om alkoholbevilling

Lukket punkt

417.

 Ansøgning om alkoholbevilling

Lukket punkt

418.

 Personalesag

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

394.

 Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

395.

 Forslag til prisfastsættelse af udstykningen af nyt boligområde i Morud ved Åbakkevej

396.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Byggemodning Åbakkevej, Morud

397.

 Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 12 - Opdateret lavbundskort

398.

 Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan nr. 2019-1 - Kloakering af kommunal udstykning - Åbakkevej, Morud - Endelig vedtagelse

399.

 Økonomioversigt pr. 31. marts 2020

400.

 Orientering til Økonomiudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020

Lukket punkt

401.

 Orientering til Økonomiudvalget

Lukket punkt

402.

 Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

    Til top