Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen 2018-2021)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12

  November

28/11

  Oktober

31/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

342.

 Kommunalpolitisk Topmøde 2020

343.

 Folkemøde 2020

344.

 Udmøntning af Budgetaftalen for 2020 - 2023

345.

 Frigivelse af anlægsmidler 2020

346.

 Fremtidig organisering af fælles fynske indsatser

347.

 Spildevandsplan - Høring af tillæg til spildevandsplan nr. 2019-1 - Kloakering af kommunal udstykning - Åbakkevej, Morud

348.

 Genbrug og Renovation - Fælles fynsk samarbejde om udbud af KOD

349.

 Varmeforsyning - Projekt for øget aftag af overskudsvarme fra Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S i Søndersø

350.

 Beskæftigelsesplan 2020

351.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Voksen Handicap og psykiatri

352.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

353.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2020

354.

 Orientering

Lukket punkt

355.

 Ansættelse af direktør

Lukket punkt

356.

 Orientering

Lukket punkt

357.

 Evt. køb af grund

Lukket punkt

358.

 Evt. køb af grund

Lukket punkt

359.

 Orientering fra udvalgene

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

327.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - SAMMENFATNING

328.

 Takstkatalog 2020

329.

 Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2020

330.

 Frikommuneforslag

331.

 Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning

332.

 Samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

333.

 Bilaterale aftaler 2020 - Specialtandplejen

334.

 Bilateral aftale 2020 - Hjerneskaderådgivningen

335.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Vesterbo

336.

 Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for et solcelleanlæg, 13 ha

337.

 Orientering

Lukket punkt

338.

 Evt. køb af grund

Lukket punkt

339.

 Evt. salg af grund

Lukket punkt

340.

 Orientering

Lukket punkt

341.

 Orientering fra udvalgene

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

314.

 2. behandling af Budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023

315.

 Kirkeskat 2020

316.

 Bemyndigelse

317.

 Vedtægtsændringer for Beredskab Fyn

318.

 Branding - fremlæggelse af brandingstrategi til godkendelse

319.

 Planlægning - Høring af Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 2019-14, Holemarken 24, Otterup (Biogasanlæg)

320.

 Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 2019-3 Boligområde i Norgesvej, Bogense

321.

 Planlægning - Høring af nyt plangrundlag for nyt boligområde i Bøgeparken, Otterup

322.

 Planlægning - Høring af forslag til Planstrategi 2019

323.

 Orientering

324.

 Evaluering af 10. klasse skoleåret 2018/2019

325.

 Planlægning - Ansøgning om opstart af planproces, Vestergade 30, Bogense (Bognæs)

Lukket punkt

326.

 Orientering fra udvalgene

    Til top