Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Folkeoplysningsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Regnskabsaflæggelse - Folkeoplysende Voksenundervisning 2019

108.

 Regnskabsaflæggelse for debatskabende aktiviteter 2019

109.

 Afregning af tilskud til små hold indenfor folkeoplysende voksenundervisning 2019

110.

 Almindeligt kursustilskud

111.

 Særligt kursustilskud

112.

 Medlemsaktivitetstilskud

113.

 Ansøgning om midler fra Udviklingspuljen til projektet MAND! dig op

114.

 Forslag til Budget 2021 indenfor Folkeoplysningsudvalgets område

115.

 Lokaletilskud 2019

116.

 Lokaletilskud 2019, hvor lokaleudgiften er højere end maksimumgrænsen for tilskud pr. medlem

117.

 Orientering vedrørende brug af fritidspas i 2019

118.

 Regnskab 2019 indenfor Folkeoplysningsudvalgets område

119.

 Orientering

120.

 Eventuelt

    Til top