Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 § 17,4 midlertidigt udvalg for Tunø - Slutrapport

4.

 Mulig ny sejlrute med hurtigfærge mellem Århus-Tunø-Samsø

5.

 Borgerinddragelse - Byrådsmøde i oplandet

6.

 Valg til Folketinget og Europa-Parlamentet

7.

 Odder Vinterbadeklub - ansøgning om kortfristet lån til mellemfinansiering af etablering af Badeanstalt

8.

 Projekter til klimatilpasningspuljen 2019

9.

 Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet

10.

 Kollektiv trafik - Besparelse på regionale ruter

11.

 Byggemodning af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting

12.

 Projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby

13.

 Godkendelse af takstblad, 2019 - for Odder Spildevand A/S

14.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

15.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018-2021

16.

 Beskæftigelsesplan 2019

Lukket punkt

17.

 Køb af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top