Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 § 17,4 midlertidigt udvalg for Tunø - Slutrapport

4.

 Mulig ny sejlrute med hurtigfærge mellem Århus-Tunø-Samsø

5.

 Borgerinddragelse - Byrådsmøde i oplandet

6.

 Valg til Folketinget og Europa-Parlamentet

Fordeling af tilforordnede (pdf, 109,5 KB)

7.

 Odder Vinterbadeklub - ansøgning om kortfristet lån til mellemfinansiering af etablering af Badeanstalt

8.

 Projekter til klimatilpasningspuljen 2019

9.

 Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet

10.

 Kollektiv trafik - Besparelse på regionale ruter

11.

 Byggemodning af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting

12.

 Projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby

13.

 Godkendelse af takstblad, 2019 - for Odder Spildevand A/S

14.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

15.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018-2021

16.

 Beskæftigelsesplan 2019

Lukket punkt

17.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 919,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 84,9 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 3,2 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 421,1 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 95,3 KB)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top