Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

20/5

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet i 2018

4.

 Regeringens Plastikhandlingsplan

5.

 Anvendelse af gummigranulat ved etablering af goalstation/fodboldanlæg i Hou

6.

 Forslag fra SF om, at Odder Kommune undlader at give gaver med alkohol

7.

 Ny Børne- og Ungepolitik til godkendelse

8.

 Årsberetning 2018

9.

 Proces for Plan- og Agenda 21 strategi 2019

10.

 Kommuneplan - tillæg nr. 7 - byudvikling i Saksild

11.

 Tillæg til spildevandsplan, rammeområde i Saksild

12.

 Forslag til lokalplan nr. 3035 - Boligområde i Saksild

13.

 Varmeprojektforslag for varmeforsyning af nyt boligområde i Saksild

14.

 Østjyllands Brandvæsen - Regnskab 2018 og budget 2020

15.

 Vedtagelse af udviklingsstrategi for Odder bymidte

16.

 Frigørelse af anlægsmidler til afprøvninger i Odder bymidte i 2019 - realisering af byudviklingsstrategi

17.

 Tillæg til spildevandsplan, lokalplan 1139, Rude Havvej 3-5

18.

 Energibesparende foranstaltninger

19.

 Oprydning efter jordforurening på Kærsangervej

20.

 Ansøgning til Realdaniakampagnen "Byerne og det stigende havvand"

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Østjyllands Brandvæsen - Ejerpolitik 2019-2022

4.

 Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. - ansøgning om kommunegaranti på 2,0 mio. kr.

5.

 Fredeliggørelse af Torvet vha. etablering af hæve-sænke-pullerter - Realisering af byudviklingsstrategi for Odder

6.

 Projekter til klimatilpasningspulje 2019

7.

 Samn forsyning - Strategiplan 2019-2022

8.

 Anlægsregnskab - Byggemodning af 16 grunde i Vesterhåb

9.

 Revision af Regulativ for Erhvervsaffald

10.

 Vedr. salg af Kærsangervej

11.

 Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2018

12.

 Tilsyn ved Odder Kommunes Træningscenter

13.

 Godkendelse af fritvalgstimepriser 2019

14.

 Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2018

15.

 Økonomimodel, visitation til specialklasser

16.

 Støtte til veteraner - samarbejsaftale med Veterancentret

17.

 Forslag fra Enhedslisten om etablering af udsatteråd

    Til top