Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Forslag til Lokalplan nr. 1142 - boligområde ved Snærildgård

4.

 Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet

5.

 Nedlæggelse af §14-forbud på præstebolig ved Rørthvej 34

6.

 Midttrafik - Ny strategiplan 2021 - 2024

7.

 Planredegørelse til Plan- og Agenda 21 strategi 2019

8.

 Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

9.

 Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gylling

10.

 Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstykning Jernaldervej

11.

 Budgetoplæg 2020 - 2023

12.

 DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

13.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

14.

 Etablering af hospice

15.

 Etablering af sundhedshus i VitaPark

16.

 Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringssvar

17.

 Implementering af Nyt valgsystem

18.

 Byrådets udpegning af repræsentant til Kunstudvalget

Lukket punkt

19.

 Fastsættelse af priser på 8 parcelhusgrunde på Smedegade i Ørting

    Til top