Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Østjyllands Brandvæsen - Ejerpolitik 2019-2022

4.

 Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. - ansøgning om kommunegaranti på 2,0 mio. kr.

5.

 Fredeliggørelse af Torvet vha. etablering af hæve-sænke-pullerter - Realisering af byudviklingsstrategi for Odder

6.

 Projekter til klimatilpasningspulje 2019

7.

 Samn forsyning - Strategiplan 2019-2022

8.

 Anlægsregnskab - Byggemodning af 16 grunde i Vesterhåb

9.

 Revision af Regulativ for Erhvervsaffald

10.

 Vedr. salg af Kærsangervej

11.

 Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2018

12.

 Tilsyn ved Odder Kommunes Træningscenter

13.

 Godkendelse af fritvalgstimepriser 2019

14.

 Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2018

15.

 Økonomimodel, visitation til specialklasser

16.

 Støtte til veteraner - samarbejsaftale med Veterancentret

17.

 Forslag fra Enhedslisten om etablering af udsatteråd

    Til top