Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12

  November

26/11 5/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 § 17,4 midlertidigt udvalg for Tunø - Slutrapport

4.

 Mulig ny sejlrute med hurtigfærge mellem Århus-Tunø-Samsø

5.

 Borgerinddragelse - Byrådsmøde i oplandet

6.

 Valg til Folketinget og Europa-Parlamentet

7.

 Odder Vinterbadeklub - ansøgning om kortfristet lån til mellemfinansiering af etablering af Badeanstalt

8.

 Projekter til klimatilpasningspuljen 2019

9.

 Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet

10.

 Kollektiv trafik - Besparelse på regionale ruter

11.

 Byggemodning af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting

12.

 Projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby

13.

 Godkendelse af takstblad, 2019 - for Odder Spildevand A/S

14.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

15.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018-2021

16.

 Beskæftigelsesplan 2019

Lukket punkt

17.

 Køb af ejendom

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

4.

 Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

5.

 Budgetopfølgning 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

6.

 Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2019

7.

 Ejerpolitik for Renosyd

8.

 Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6

9.

 Forslag til lokalplan nr. 3034 for et område til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand

10.

 DOMI bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder

11.

 Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 - Høringssvar fra Odder Kommune

12.

 Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling

13.

 Højdeportaler Rude Havvej - ansøgning om anlægsbevilling

14.

 Revision af gældende tømningsregulativ for bundfældningstanke i Odder

15.

 Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer

16.

 Den videre proces for arbejdet med de tværgående politikker

17.

 Administrative udpegelser til råd, nævn og udvalg

18.

 Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg

19.

 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ekstraordinær fundering af matrikel til nye plejeboliger ved Stenslund

20.

 Forslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om at sende trafikplan til offentlig høring

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Erhvervsfragt til Tunø

4.

 Anlæg af cykelsti mellem Ørting og Gylling

5.

 DOMI Bolig - anmodning om optagelse af lån

6.

 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter, 2. revision - grundet bekendtgørelsesændring

7.

 Varmeprojektforslag for etablering af forsyningsledning til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

8.

 Varmeplanlægning - Gylling-Ørting Falling Kraftvarmeværk - forblivelsespligt

9.

 Delegationsplaner

10.

 Odder IGF Fodbold - ansøgning om kommunegaranti

11.

 Forslag fra Det Konservative Folkeparti om etablering af blafferpunkter i Odder Kommune

12.

 Forslag fra De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udarbejdelse af et investeringskatalog

13.

 Forslag fra De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om skærpede krav til virksomheder og finansielle institutioner

Lukket punkt

14.

 Køb af areal

Lukket punkt

15.

 Salg af ejendom

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark

4.

 Budget 2019 - 2022

5.

 Ny dagtilbudslov 2018

6.

 Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse

7.

 Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder kommune

8.

 Mødekalender 2019, byråd og politiske udvalg

Lukket punkt

9.

 Salg af ejendom

    Til top