Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

19/3

  Februar

5/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

4.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 1138 - Område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

5.

 Forslag til lokalplan nr. 1141 for servicecenter og plejeboliger ved Stenslund i Odder

6.

 Budgetlægning 2019 - 2022, tidsplan og procedure

7.

 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2017 til 2018 - institutioner m.fl.

8.

 Fastlæggelse af tilbagebetalingskrav og afvikling af restgæld til Odder Spildevand

9.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 Økonomi- og Erhvervsudvalget

10.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

11.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 - Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

12.

 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til fundering og forurenet jord, Kildegade 23A

13.

 Anlægsregnskab - Salg af grund til 18 alm. nyttige boliger Høghus

14.

 Anlægsregnskab - Køb og salg Grønjords Ager

15.

 Anlægsregnskab - VitaPark, udvidelse/ombygning af vokseværket

16.

 Anlægsregnskab - VitaPark, ombygning af kælder til stueetage

17.

 Anlægsregnskab - VitaPark, åbning mod parken

18.

 Odder Varmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti

19.

 Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 - landskabelige interesser

20.

 Byudvikling i Saksild - Rammeområde 3.B.10

21.

 Kommunalt N-vådområde ved Fensholt

22.

 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo 2018-2028

23.

 Varmeplanlægning - Odder Varmeværk - Transmissionsledning

24.

 Forundersøgelser ved Rude Havvej 3 samt omlægning af Bøgebjerg bæk

25.

 Nyt navn til Skovbakke/vestermarkskolen

26.

 Fritagelse for grundskyld

27.

 Beredskabsplan 2018-2021

28.

 Fastsættelse af gebyr ved inddrivelse af fortrinsberettigede krav til kommunen

29.

 Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2017

30.

 Redegørelse for risikobaseret tilsyn på Stenslundcentret i 2017

31.

 Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet

32.

 Udpegning af nyt medlem samt suppleant til Handicaprådet

33.

 Forslag fra Enhedslisten vedr. OK18

34.

 Forslag fra Enhedslisten vedr. fritidspas for børn og unge

Lukket punkt

35.

 Afprøvning af nye samarbejdsformer for byfornyelse

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Flytning af Byrådsmøde den 8. oktober 2018

4.

 Udpegning af medlemmer til beboerklagenævn 2018-2021

5.

 Udpegning af medlemmer til huslejenævn 2018-2021

6.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 - rammeområde 1.C.31 - Lokalcenter Nord

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder

8.

 Underskriftsbemyndigelse

9.

 Godkendelse af byggeregnskab for Domea Odder, afdeling 13103 - VitaPark

10.

 Godkendelse af byggeregnskab for Domea Odder, afdeling 13102 - Løkkegårdsvej

11.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Kulturkøkken VitaPark, 2. etape

13.

 Høringssvar ved høring om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager

14.

 Udpegning af medlemmer til Handicaprådet 2018 - 2021

15.

 Ansøgning om anlægsbevilling til fælles fagsystem for social- og sundhedsområdet

16.

 Varmeplanlægning for rammeområde 1.B.39 - endelig godkendelse, Bendixminde

17.

 Trafiksikkerhed - Bygennemfarter i 7 byer

18.

 Byggemodning af resterende erhvervsudstykning ved Jernaldervej.

19.

 Anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 1126 - vindmølleområde syd for Torrild

20.

 Forslag om nedsættelse af et § 17, stk.4 udvalg vedr. udviklingen på Tunø

21.

 Forslag om at Odder Kommunes lokalråd får ret til at sætte forslag på dagsordenen til byrådet og udvalg

Lukket punkt

22.

 Grundpriser 2018

    Til top