Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2019 - 31-03-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

11/3

  Februar

4/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2020 - 2023

4.

 Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou

5.

 Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3

6.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

7.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

8.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

9.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget

10.

 Frigørelse af midler til færdiggørelse af byudviklingsstrategi

11.

 Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6

12.

 Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering

13.

 Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank

14.

 Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler

15.

 Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø

16.

 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2018 til 2019 - virksomheder m.fl.

17.

 Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -

18.

 Bendixminde etape 2, Byggmodning af 27 grunde

19.

 Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse - Agervej 17

20.

 Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af foryningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

21.

 Forslag til Affaldsplan - 2019-2022

22.

 Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by

23.

 Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter

24.

 Forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune

25.

 Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup

26.

 Forslag fra Enhedslisten om ansættelse af borgerrådgiver

Lukket punkt

27.

 Udbud - Hou Havn

Lukket punkt

28.

 Udbud af storparceller - Bendixminde

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Efterretningsliste

3.

 Kvalitetsrapport for 2016/17 samt høringssvar fra skoler og områdeMED

4.

 Trafiksikkerhed - Bygennemfarter - 2019

5.

 Parkeringsplads - Mejerivej 3 ved Ålykkecentret

6.

 Rammer for kommunalt samarbejde om "Naturområde Horsens Fjord"

7.

 Revision af Regulativ for Erhvervsaffald

8.

 Grundpriser 2019

    Til top