Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

119.

 Godkendelse af dagsorden

120.

 Meddelelser fra formanden

121.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

122.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

123.

 Orientering om afklaring omkring borgeres økonomi ved valg af spildevandsløsninger

124.

 Orientering om klimaarbejdet

125.

 Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

126.

 Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde samt status for budgetlægningen for 2015.

127.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

128.

 Godkende forslag til indsatser i hovedvandopland 2.1 Kalundborg og hovedvandopland 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord

129.

 Forsøgsstrækninger med 2-1 veje

130.

 Ændring af busdriftsøkonomi - ny lovgivning

131.

 Ansøgning om landzonetilladelse til af etablering af fodboldgolf - Kollekollevej 32, 4572 Nr. Asmindrup

132.

 Lokalplananmodning - Boligområde, Kingovejs forlængelse, Nykøbing Sj.

133.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

134.

 Status på stier


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top