Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

128. Godkende forslag til indsatser i hovedvandopland 2.1 Kalundborg og hovedvandopland 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord

Bilag

Højby Sørende - projektforslag 2014 (pdf, 683,2 KB)

Revideret indsatsprogram Hovedvandopland Kalundborg (pdf, 3,6 MB)

Revideret indsatsprogram og skema med oversigt over vandløbsindsatser i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord (pdf, 346,1 KB)

    Til top