Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

175.

 Spørgetid for borgerne

176.

 Godkendelse af dagsorden

177.

 Meddelelser fra formanden

178.

 Stedfortræder til Byrådet

179.

 Økonomirapportering 2014 pr. 30. september 2014

180.

 Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

181.

 Tengslemark Renseanlæg - Kommuneplan og VVM

182.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

183.

 Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr. 7

184.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

185.

 Udviklingsplan for Asnæs Bymidte - Forslag

186.

 Mulig flytning af børnehaven på Odden til Odden Skole - GENOPTAGELSE

187.

 Principbeslutning om forsyningssamarbejde

188.

 Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland

189.

 Organisering af Ejendomsteamet jf. Facility Management analyse

190.

 Forslag til justering af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune gældende fra 1. januar 2014

191.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Anvendelse af Annebergparken til midlertidigt asylcenter

192.

 Ændring af udvalgssammensætning

193.

 Ændring i udpegning - Bestyrelsen for Odsherred Teaterskole


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top