Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

194.

 Temamøde med Politiet

195.

 Spørgetid for borgerne

196.

 Godkendelse af dagsorden

197.

 Meddelelser fra formanden

198.

 Budget 2015 - Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter efter indstilling fra udvalgene

199.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen for 2015

200.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2015

201.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

202.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Fremtidig anvendelse af midler fra Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

203.

 Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2015 på baggrund af det vedtagne budget 2015

204.

 Andelsboligforeningen Jarlen - Ansøgning om låneomlægning med opretholdelse af kommunegaranti ved oprindeligt lånetilbud

205.

 Afvanding af sommerhusområde ved Hovvig - kommuneplantillæg 4 med VVM-redegørelse

206.

 Udbygningsaftale i tilknytning til Lokalplan 2014-53

207.

 Ekspropriation af 3 lodsejere til Højderygstien

208.

 Udviklingsstrategi - LAG Midt-Nordvestsjælland

209.

 Deltagelse i Danmark på Vippen

210.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

211.

 Indstilling om nedsættelse af et Udsatteråd

212.

 Ændring i udpegning - Bestyrelsen for Odsherred Teaterskole

213.

 Ændring i udpegning - Bestyrelsen for Odsherred Teater

214.

 Ændring i udpegning - Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

215.

 Ændring i udpegningen - Integrationsrådets følgegruppe

Lukket punkt

216.

 Ophævelse af kondemnering

Lukket punkt

217.

 Ophævelse af kondemnering

Lukket punkt

218.

 Kondemneringssag - Godkendelse af istandsættelsesforslag


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top