Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2014

83.

 Meddelelser fra og til formanden

84.

 Orientering fra forvaltningen

85.

 Drøftelser af temaer og tidspunkter for cafemøder i 2015

86.

 Orientering om projektstillingen "Frivillighed på ældreområdet"

87.

 Eventuelt

    Til top