Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Temamøde - Veje

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

5.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

6.

 Trafikbestilling 2016

7.

 Orientering om høring, Indsatsplan for jordforurening 2015, Region Sjælland

8.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

9.

 Anlægsmidler til istandsættelse af veje 2015

10.

 Vedligeholdelse af kommunale fortovsarealer 2015

11.

 Forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse

12.

 Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderygstien

13.

 Arbejdsgruppe for Nordre Strandvej, Lumsås

14.

 Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej

15.

 Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

16.

 Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

17.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af hal på Brunbjergvej 2,4534 Hørve

18.

 Forslag til temature, studiebesøg og studietur i 2015

19.

 Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top