Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

20.

 Temamøde - Kortlægning og strategi for de kommunale legepladser

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser fra formanden

23.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

24.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

25.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

26.

 Orientering om kystzoneforvaltningsplan for Odsherred Kommune

27.

 Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej

28.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

29.

 Frigivelse af midler til legepladser 2015

30.

 Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder

31.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015

32.

 Udbudsplan på Miljø- og Klimaudvalgets områder

33.

 Trafiksikkerhedspulje 2015 - Trafikplan for Odsherred Kommune

34.

 Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2016-2027

35.

 Forslag til vandhandleplan

36.

 Projekter i kystnærhedszonen, prioritering af

37.

 Fjernelse af tang, samt håndtering af tang i badesæsonen 2015

38.

 Årlig lukkedag på genbrugsstationerne

39.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Grædemuren i Ordrup

40.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Helhedsplanerne for havnene i Odsherred

41.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Betonklods afspærrer stiforløb ved Bays Have

42.

 Datoer for temature, studiebesøg og studietur i 2015

43.

 Ansøgning om landzonetilladelse til genopførelse af stuehus og tilbygning til garage på Brunbjergvej 2, 4534 Hørve

44.

 Forslag til revision af lokalplan for Annebergparken.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top