Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

61.

 Temadrøftelse: Lovgivning og retningslinjer vedr. lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

62.

 Godkendelse af dagsorden

63.

 Meddelelser fra/til formanden

64.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

65.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

66.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

67.

 Orientering om status på Halbyggeri i Højby

68.

 Aktive Borgere i Odsherred

69.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

70.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

71.

 Rørvig Sognegård - Renovering af køkken

72.

 Litteratur- og læsefestival for børn

73.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2015

74.

 Udvikling af Åben Skole og etablering af portal "Skolen i virkeligheden"

75.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

76.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til HOM festival 2015

77.

 Ansøgning om tilskud til Odsherred Børnedyrskue 2015

78.

 Ansøgning om tilskud til "Musik og Nærvær for ældre" fra Viseforeningen DenVise

79.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

80.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum om tilskud til 2 projekter under overskriften "Psykiatrihistorie i øjenhøjde"

81.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

82.

 Ansøgning fra Odsherred Bibliotek og Kulturhus om tilskud til projektet "Tegningens mange genre"

83.

 Ansøgning fra Odsherred Brandmuseum til opstart og profilereing af nyt virksomhedsmuseum

84.

 Ansøgning om tilskud til Vikingevent fra Initiativgruppen til Turistforeningen for Kalundborg Nord/Odsherred Syd - Kystlinjen

85.

 Drøftelse af forslag om eventuel anbefaling til Byrådet ang. plads i Bestyrelsen for Fonde Geopark Odsherred

86.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

87.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2015


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top