Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

85.

 Politikdag Kl. 16.00 - 17.30 - 360-graders analysen

86.

 Spørgetid for borgerne

87.

 Godkendelse af dagsorden

88.

 Meddelelser fra formanden

89.

 360-graderes-analysen på administrationsområdet.

90.

 Køb af ejendom, frigivelse af anlægsmidler

91.

 Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25

92.

 Ændringer i administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Lovændring i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer

93.

 Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale

94.

 Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation

95.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

96.

 Reklame for private dag- og skoletilbud i kommunale tilbud

97.

 Dispensation og overgangsbestemmelser for gratis buskort til de elever der i dag har et gratis buskort

98.

 Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

99.

 Ophør af personalepolitikker i forhold til beredskabet

100.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014

101.

 Status på Udviklingsplan 2015

102.

 Nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg vedr. Uddannelse til alle - 2.

103.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Indkøb af flybilletter og transportydelser

Lukket punkt

104.

 Beslutning om udbud af ejendomme i Odsherred Kommune


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top