Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter
 Punkt 116. Forslag til Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

Bilag: Særlig planmæssig begrundelse for arealudlæg inden for kystnærhedszonen - udvidelse af eksisterende rammeområde.

    Til top