Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

105.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Uddannelse til alle

106.

 Spørgetid for borgerne

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Meddelelser fra formanden

109.

 Stedfortræder til Byrådet

110.

 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014

111.

 Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015

112.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan for Annebergparken 2015-55

113.

 Endelig godkendelse af projektforslag til etablering af transmissionsledning til Annebergparken

114.

 Ombygning af gl. Irma-bygning. Algade 36, 4500 Nykøbing

115.

 Principper for byggestyring

116.

 Forslag til Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

117.

 Principbeslutning om ekspropriation - Kloakering af Uglekilde Erhvervsområde

118.

 Ekspropriation af stiareal - Højderygstien

119.

 Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

120.

 Ændring af udvalgssammensætning - Arbejdsmarkedsudvalget

121.

 Ændring af Integrationsrådets sammensætning

122.

 Ændring i udpegning - Handicaprådet

123.

 Valg af medlem til Bevillingsnævnet

124.

 Valg af medlemmer til UTA 2


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top