Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

151.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Præsentation af projektet Nordisk center for lokale fødevarer.

152.

 Spørgetid for borgerne

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Meddelelser fra formanden

155.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2016 på baggrund af det vedtagne budget for 2016

156.

 Ansøgning fra Højby Vandværk AMBA om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til finansiering af ombygning og modernisering af vandværket i Højby

157.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-54 - Borren, Højby Kultur- og Idrætsanlæg, samt Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-2025

158.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

159.

 Revideret vinter- og renholdelsesregulativ samt beredskabsplan for vinteren 2015/2016

160.

 Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder

161.

 Godkende reviderede vandløbsregulativer

162.

 Aftale vedrørende gågaden i Nykøbing Sj.

163.

 Kommissorium for Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

164.

 Forslag til Strategisk Energiplan Odsherred

165.

 Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune

166.

 Lokalisering af Ungesporet

167.

 Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere

168.

 Status på Udviklingsplan 2015

169.

 Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top