Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

170.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Ældreområdet

171.

 Spørgetid for borgerne

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Meddelelser fra formanden

174.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

175.

 Plan for indkvartering

176.

 Plan for vandsyning til brandslukning

177.

 Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål

178.

 Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

179.

 Beskæftigelsesplan 2016

180.

 Styregruppe - Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

181.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

182.

 Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ

183.

 Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016

184.

 Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

185.

 Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

186.

 Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

187.

 Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

188.

 Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11

189.

 Aftale med International House

190.

 Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

191.

 Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

192.

 Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder

193.

 Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere - 2. behandling

194.

 Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top