Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

1.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Erhvervsservice og Borgerhenvendelser

2.

 Spørgetid for borgerne

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Økonomirapportering 2015 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2015

6.

 Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

7.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

8.

 Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

9.

 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top