Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 UTA-strategien, implementeringsindsats tema 1 og 6

3.

 Sammenhæng i vejledningsindsats i grundskolen og unges udbytte af gymnasieuddannelse

4.

 Efterskoler og deres effekt på uddannelsesparathed

5.

 Fritidsjobs betydning for unges uddannelse

6.

 Medarbejderinvolvering i UTA 2-arbejdet, folkeskolen

7.

 Data og analyser, unge tilknyttet Ungeenheden

8.

 Siden sidst

    Til top