Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

47.

 Temamøde om undervisningstilbud til flersprogede børn i Odsherred

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Godkendelse af referatet fra mødet den 22.06.2017

50.

 Orientering

51.

 Opfølgning på Temamøde om undervisningstilbud til flersprogede børn i Odsherred

52.

 Evaluering af nuværende organisering og struktur for undervisning af 2-sprogede i folkeskolen

53.

 Evt.

    Til top