Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

168.

 Temamøde - Grundvand og pesticider

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Badevandsanalyser 2020

171.

 Nedlægge offentlig sti på de private fællesveje Ærtemosevej og Bolbjergvej

172.

 Håndhævelse af beplantning inden for åbeskyttelseslinje

173.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

174.

 Forslag om arbejdsgruppe til detajlplan for Rørvig Havn

175.

 Egedal kommune som sekretariatskommune for Vandråd efter Vandplanen

176.

 Lokalplanforslag - Ølstenshøj boligområde, Asnæs

177.

 Takster for 2020 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

178.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

179.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

180.

 Orientering - Badevandets kvalitet 2019

181.

 Orientering - Kyst & Strand 2019

182.

 Orientering - Giv et praj

183.

 Meddelelser til og fra formanden

184.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

185.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

186.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top