Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

120.

 Godkendelse af dagsorden

121.

 Orientering - Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

122.

 Orientering - Drift af Servicecentret Baeshøjgård

123.

 Orientering - Evaluering af Social- og Forebyggelsesudvalgets møde med Ældrerådet

124.

 Orientering - Socialtilsyn Østs uanmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

125.

 Beslutning - Temadrøftelse vedrørende ny ældrepolitik med henblik på udvælgelse af temaer

126.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg

127.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende tilbud til borgere med ryglidelser

128.

 Beslutning vedrørende den fremtidige drift af Baeshøjgård

129.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalget 2019

130.

 Beslutning - Takst for egenbetaling for tøjvask for hjemmeboende borgere

131.

 Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

132.

 Beslutning - Takster for 2020 vedrørende ældreområdet

133.

 Godkendelse af indsatser og handleplan vedrørende magtanvendelser over for borgere med demens

134.

 Beslutning - udpegning af medlem og stedfortræder til bestyrelsen for den kompenserende specialundervisning for voksne

135.

 Beslutning vedrørende forlængelse af partnerskabsaftale med Foreningen Medusa

136.

 Meddelelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

139.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

140.

 Underskriftsside

141.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

142.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top