Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

66.

 Godkendelse af dagsorden

67.

 Godkendelse af referat

68.

 Orientering ved formanden for Rådet for socialt udsatte

69.

 Nyt fra medlemmer af Rådet for socialt udsatte

70.

 Orientering - Socialtilsyn Østs uanmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

71.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg

72.

 Beslutning vedrørende forlængelse af partnerskabsaftale med Foreningen Medusa

73.

 Evaluering af temadagen den 2.11.2019

74.

 Godkendelse af mødekalender 2020, herunder Rådets planer 2020 m.m.

75.

 Evt.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top