Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Godkendelse af referat fra den 5. juli 2011

38.

 Meddelelser fra og til formanden

39.

 Orientering om resultatet af EU-udbuddet af ortopædisk fodtøj og indlæg

40.

 Orientering fra forvaltningen

41.

 Evaluering af dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2011

42.

 Drøftelse og fordeling af funktionsområder

43.

 Eventuelt

Lukket punkt

44.

 Høring af kravspecifikation i forbindelse med EU-udbud af bleer og underlag


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top