Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-01-2006 - 31-12-2006

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 22/11 24/10

  Sep - Aug - Jul

27/9 23/8

  Jun - Maj - Apr

21/6 24/5

  Mar - Feb - Jan

22/3 22/2 25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

98.

 Godkendelse af dagsorden

99.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

100.

 Orientering fra forvaltningen

101.

 Drøftelse/fastlæggelse af mødekalender for 2007

102.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

93.

 Evaluering af temadag

94.

 Orientering fra forvaltningen

95.

 Bemærkninger til husstandsomdelt folder omhandlende genbrug af plast- og metalemballage

96.

 Planlægning af fællesmøde

97.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

83.

 Evaluering af møder og temadage mv.

84.

 Orientering fra forvaltningen

85.

 Høringssvar til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark vedr. vedtægtsændringer.

86.

 Godkendelse af ændring af tidligere oprettede følgegrupper "Miljø og Teknik" og "Bolig"

87.

 Ændring i følgegruppen "Social og Sundhed"

88.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

73.

 Evaluering af Claus Iskovs deltagelse i debatmøde afholdt af Socialdemokraterne på Christiansborg den 19. august 2006

74.

 Orientering fra forvaltningen

75.

 Behandling/godkendelse af høringssvar vedrørende Sammenlægningsudvalgets budget 2007

76.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

63.

 Information fra forvaltningen

64.

 Udpegning af 3 medlemmer til Klageråd i Odsherred Kommune

65.

 Udpegning af 3 stedfortrædere til Klageråd i Odsherred Kommune

66.

 Følgegrupper

67.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Godkendelse af dagsorden

52.

 Meddelelse fra og spørgsmål til formanden

53.

 Evaluering af repræsentantskabsmøde og seminar i Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark den 22.-23. maj 2006

54.

 Informationsformidling

55.

 Information fra forvaltningen

56.

 Udpegning af formand for de på seneste møde nedsatte følgegrupper under henvisning til forretningsordenens §6

57.

 Emnekatalog udarbejdet på ældrerådenes fællesmøde den 3. maj 2006

58.

 Eventuelt

59.

 Budgetforslag 2007

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Meddelelse fra og spørgsmål til formanden

43.

 Evaluering af kursus for formænd og næstformænd i SLU-ældreråd den 24.-26. april 2006 v/næstformanden

44.

 Evaluering af fællesmøde mellem Odsherred-kommunernes ældreråd og SLU-ældrerådet afholdt den 3. maj 2006

45.

 Evaluering af repræsentantskabsmøde/seminar v. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, afholdt den 22.-23. maj 2006

46.

 Informationsformidling

47.

 Information fra forvaltningen

48.

 Etablering af faste følgegrupper

49.

 Emner/områder hvor det må forudses, at der kunne opstå behov for oprettelse af ad hoc arbejdsgrupper

50.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Godkendelse af referat fra møde den 22. februar 2006

31.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

32.

 Fremtidig procedure vedrørende godkendelse af referater

33.

 Møde vedrørende eventuel oprettelse af et Regionsældreråd

34.

 Evaluering af medlemmers deltagelse i temadage afholdt i Roskilde og Vordingborg

35.

 Informationsformidling

36.

 Information fra forvaltningen

37.

 Udpegning af et medlem fra Sammenlægningsældrerådet til at indtræde i Integrationsrådet i Odsherred

38.

 Følge/arbejdsgrupper

39.

 Debatmøde omkring "Kvalitet i ældreplejen"

40.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Konstatering af fraværende medlemmer

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Godkendelse af referat

20.

 Orientering fra administrationen

21.

 Behandling/godkendelse af forretningsorden gældende for sammenlægningsældrerådet i 2006

22.

 Behandling/godkendelse af budgetforslag for 2006

23.

 Nedsættelse af følge/arbejdsgrupper

24.

 Informationsformidling

25.

 Mødekalender for resten af 2006

26.

 Gensidig orientering

27.

 Nyhedsstof til offentliggørelse

28.

 Næste møde

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Konstatering af evt. fraværende medlemmer

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat

4.

 Velkomst til arbejdet som sammenlægningsældreråd v/ Herluf Forchhammer

5.

 Administrativ orientering om arbejdet som ældreråd

6.

 Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af forslag til forretningsorden

7.

 Oplæg til arbejdet v/formanden

8.

 Informationsformidling

9.

 Sekretariatsbistand

10.

 Orientering om møder fra eksisterende ældreråd

11.

 Indbydelse til fællesmøder med eksisterende ældreråd

12.

 Offentliggørelse af referat

13.

 Informationsindsamling

14.

 Gensidig orientering

15.

 Nyhedsstof til offentliggørelse

16.

 Næste møde

    Til top