Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-01-2008 - 31-12-2008

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/12 26/11 22/10

  Sep - Aug - Jul

24/9 27/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 28/5 23/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 27/2 13/2 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2006 2005 2004 2003
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Meddelelse fra/til formanden

63.

 Orientering fra forvaltningen

64.

 Seniorpolitik for Odsherred Kommune

65.

 Nyt fast punkt på dagsordenen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af dagsorden

56.

 Meddelelser fra/til formanden

57.

 Orientering fra forvaltningen

58.

 Ældrerådets vedtægter

59.

 Ældrerådets møder i 2009

60.

 Forslag fra medlem af Ældrerådet

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Meddelelser fra/til formanden:

51.

 Orientering fra forvaltningen

52.

 Sparekatolog 2009-2012

53.

 Kvalitetsstandard for høreomsorg

54.

 Ældrerådsvalg 2009

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Godkendelse af dagsorden

44.

 Meddelelser fra/til formanden

45.

 Orientering fra forvaltningen

46.

 Ældrerådets budget

47.

 Kvalitetsstandarder - praktisk og personlig hjælp

48.

 Valg til Ældreråd 2009

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Meddelelser fra/til formanden

40.

 Orientering fra forvaltningen

41.

 Udkast til Seniorpolitik/Ældrepolitik for Odsherred Kommune

42.

 Ældrerådets udkast til budget 2009

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af dagsorden

35.

 Meddelelser fra/til formanden

36.

 Orientering om bisidderordningen

37.

 Orientering fra forvaltningen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Meddelelser fra/til formanden

32.

 Fastlæggelse af emner til dialogmøde

33.

 Orientering fra forvaltningen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

26.

 Godkendelse af dagsorden

27.

 Meddelelser fra/til formanden

28.

 Sager til orientering/efterretning

29.

 Orientering fra forvaltningen

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Meddelelser fra/til formanden

21.

 Møde med kommunens ældre- og omsorgschef Nadia Sandberg

22.

 Orientering fra forvaltningen

23.

 Drøftelse af emner til næste nummer af "Nyt fra Ældrerådet"

24.

 Bedre ældresikkerhed (forebyggelse af ulykker blandt ældre)

25.

 Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende busplaner

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

11.

 Godkendelse af dagsorden

12.

 Meddelelser fra/til formanden

13.

 Orientering fra forvaltningen

14.

 Plejecentre - Tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionen

15.

 Møde med kommunens ældre- og omsorgschef Nadia Sandberg

16.

 Drøftelse/besvarelse af spørgeskema vedrørende Danske Ældreråds hjemmeside

17.

 Ønsker om møder med fagudvalg og handicapråd 2008 drøftes

18.

 Udkast til busplan for Odsherred Kommune fra 2009-2012

Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Harmonisering og besparelser vedrørende plejecentre

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Oplæg til kommende møde med kommunens afdeling Park og Vej

4.

 Orientering fra forvaltningen

5.

 Møde med kommunens ældre- og omsorgschef

6.

 Priser for pensionisters brug af kommunens svømmehaller

7.

 Ældrerådets forretningsorden

8.

 Arbejdsgruppe til "Ældrepolitik"

9.

 Drøftelse af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden til mødet den 24.1.08 om forslag til besparelser på ældreområdet

    Til top