Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-01-2010 - 31-12-2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 24/11 27/10

  Sep - Aug - Jul

22/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

23/6 27/5 28/4

  Mar - Feb - Jan

24/3 2/3 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2008 2007 2006 2005
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

72.

 Godkendelse af dagsorden

73.

 Godkendelse af referat fra den 24.november 2010

74.

 Meddelelser fra og til formanden

75.

 Orientering fra forvaltningen

76.

 Fastsættelse af mødekalender for Ældrerådet 2011

77.

 Godkendelse af arbejdsgruppens forslag til navneændring,samarbejdsaftale med Byrådet,revision af vedtægter og forretningsorden

78.

 Snerydning og gadebelysning på offentlige veje, gader og stier

79.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Godkendelse af dagsorden

66.

 Godkendelse af referat fra den 27.oktober 2010

67.

 Meddelelser fra og til formanden

68.

 Orientering fra forvaltningen

69.

 Orientering om status og proces for Sundhedsaftalen version 2.0

70.

 Arbejdsgruppens forslag til navneændring, samarbejdsaftale med Byrådet, revision af vedtægter og forretningsorden

71.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Godkendelse af referat fra den 22.september 2010

56.

 Meddelelser fra og til formanden

57.

 Orientering fra forvaltningen

58.

 Høring Brugerinddragelse i tilknytning til plejehjem

59.

 Forslag om navneændring

60.

 Revision af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet

61.

 Samarbejdsaftale med Byrådet og Ældrerådet

62.

 Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp

63.

 Plejeplaner

64.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Godkendelse af referat fra 25.august 2010

49.

 Meddelelser fra og til formanden

50.

 Orientering fra forvaltningen

51.

 Brugerinddragelse i tilknytning til plejehjem m.v.

52.

 Valg af suppleanter til Ældrerådets egen ad.hoc udvalg/arbejdsgrupper

53.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Valg af formand for Ældrerådet

41.

 Valg af næstformand for Ældrerådet

42.

 Valg af suppleanter til Ad-hoc udvalg og regionsældreråd.

43.

 Meddelelser fra og til formanden

44.

 Orientering fra forvaltningen

45.

 Orienteringssag om ændringer i lovgivningen på pleje og omsorgsområdet m.m. pr.1.juli 2010.

46.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af dagsorden

35.

 Meddelelser fra og til formanden

36.

 Orientering fra forvaltningen

37.

 Høring kvalitetsstandarder 2010

38.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Godkendelse af dagsorden

29.

 Meddelelser fra og til formanden

30.

 Orientering fra forvaltningen

31.

 Emner til behandling på temamøde den 1.oktober 2010

32.

 Ældrerådets medvirken ved implementeringen af Politik for seniorer

33.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Godkendelse af dagsorden

23.

 Meddelelser fra og til formanden

24.

 Orientering fra forvaltningen

25.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning efter Sundhedsloven

26.

 Høring vedrørende årsrapporter 2009 om forebyggende besøg til ældre

27.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Orientering fra forvaltningen

16.

 Meddelelser fra og til formanden

17.

 Orientering om tilsyn med kommunens plejecentre i 2009

18.

 Godkendelse af PLeje og Omsorgs Kvalitetsstandarder for 2010

19.

 Møde med ældresagens koordinationsudvalg

20.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget d. 8. april 2010

21.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Godkendelse af dagsorden

9.

 Meddelelser fra og til formanden

10.

 Orientering fra forvaltningen

11.

 Fællesmøde den 19.april 2010 mellem Ældrerådet og Ældresagens koordinationsudvalg mhp.planlægning af et fælles temamøde på FN´s Ældredag den 1.oktober 2010.

12.

 Nedsættelse af faste følgegrupper/ad hoc arbejdsgrupper

13.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra og til formanden

3.

 Orientering fra forvaltningen

4.

 Valg af 3 medlemmer til KLagerådet for hjemmehjælpsydelser

5.

 Fastsættelse/godkendelse af Ældrerådets forretningsorden

6.

 Fastsættelse af Ældrerådets mødekalender for 2 - 4 kvartal

7.

 Eventuelt

    Til top