Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-01-2010 - 31-03-2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

24/3 2/3

  Januar

27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2008 2007 2006 2005
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Orientering fra forvaltningen

16.

 Meddelelser fra og til formanden

17.

 Orientering om tilsyn med kommunens plejecentre i 2009

18.

 Godkendelse af PLeje og Omsorgs Kvalitetsstandarder for 2010

19.

 Møde med ældresagens koordinationsudvalg

20.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget d. 8. april 2010

21.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Godkendelse af dagsorden

9.

 Meddelelser fra og til formanden

10.

 Orientering fra forvaltningen

11.

 Fællesmøde den 19.april 2010 mellem Ældrerådet og Ældresagens koordinationsudvalg mhp.planlægning af et fælles temamøde på FN´s Ældredag den 1.oktober 2010.

12.

 Nedsættelse af faste følgegrupper/ad hoc arbejdsgrupper

13.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra og til formanden

3.

 Orientering fra forvaltningen

4.

 Valg af 3 medlemmer til KLagerådet for hjemmehjælpsydelser

5.

 Fastsættelse/godkendelse af Ældrerådets forretningsorden

6.

 Fastsættelse af Ældrerådets mødekalender for 2 - 4 kvartal

7.

 Eventuelt

    Til top