Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01-10-2012 - 31-12-2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12

  November

28/11

  Oktober

24/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Godkendelse af referat fra mødet den 28. november 2012

73.

 Meddelelser fra og til formanden

74.

 Orientering fra forvaltningen

75.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Godkendelse af referat fra mødet den 24. oktober 2012

63.

 Meddelelser til og fra formanden

64.

 Orientering fra forvaltningen

65.

 Samarbejde med private fysioterapiklinikker på genoptræningsområdet

66.

 Høring af udkast til ny ældrepolitik - "Det gode og sunde ældreliv"

67.

 Kvalitetsstandard for teknisk hjælpemidler

68.

 Fritvalgsleverandør - ekstern tøjvask og kvalitetsstandard

69.

 Ældrerådsvalg 2013

70.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2012

56.

 Valg af ny næstformand

57.

 Meddelelser fra og til formanden

58.

 Orientering fra forvaltningen

59.

 Status borgerrådgiverfunktionen

60.

 Eventuelt

    Til top