Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12

  November

20/11

  Oktober

23/10 23/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Godkendelse af referat

110.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

111.

 Orientering fra medlemmerne

112.

 Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens

113.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

114.

 Evaluering af OdsHædring

115.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

116.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Godkendelse af referat

97.

 Orientering ved Ung i Odsherred

98.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

99.

 Orientering fra medlemmerne

100.

 Orientering - Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

101.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg

102.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende tilbud til borgere med ryglidelser

103.

 Godkendelse af indsatser og handleplan vedrørende magtanvendelser over for borgere med demens

104.

 Godkendelse af mødekalender 2020

105.

 Orientering vedr. udlån m.m. af teleslyngeanlæg

106.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

107.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

83.

 Godkendelse af dagsorden

84.

 Godkendelse af referat

85.

 Orientering om Recovery højskolen

86.

 Orientering om socialpsykiatrien, samarbejde med distriktspsykiatrien og Akuttilbud Odsherred

87.

 Drøftelse af temaer til ny ældrepolitik

88.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

89.

 Orientering fra medlemmerne

90.

 Den kompenserende specialundervisning for voksne

91.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

92.

 Eventuelt

93.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

94.

 Orientering om stomiprodukter

Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

94.

 Orientering om stomiprodukter

Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Høring vedr. budget 2020-2023

82.

 Evt.

    Til top