Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Godkendelse af dagsorden

17.

 Godkendelse af referat

18.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

19.

 Orientering fra medlemmerne

20.

 Orientering om ledsageordning efter Serviceloven § 97

21.

 Temadrøftelse om rusmiddelområdet i Odsherred Kommune

22.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

23.

 Høring af tillæg til Odsherred Kommunes Beskæftigelsesplan 2019/20

24.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

25.

 Eventuelt

    Til top