Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat

3.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

4.

 Orientering fra medlemmerne

5.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn på Siriusparken og Odsherred Bo- og Støttecenter

6.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn i Vasac Odsherred

7.

 Godkendelse - Ny Ældrepolitik - Høringsudkast

8.

 Behandling af kvalitetsrapport for folkeskolerne i Odsherred inden udsendelse i høring

9.

 Drøftelse af Lov om ny beskæftigelsesindsats

10.

 Orientering om Rammeaftalen

11.

 Beslutning om Handicaprådets årshjul 2020

12.

 Orientering ved Folkeoplysningssamrådet, kl. 17.45-18.30

13.

 Evt.

    Til top