Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-10-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12

  November

22/11

  Oktober

24/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Godkendelse af dagsorden

70.

 Godkendelse af referat

71.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

72.

 Orientering om beretning fra Siriusparken

73.

 Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

74.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Godkendelse af referat

63.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

64.

 Orientering om beretning fra Socialpsykiatri Odsherred

65.

 Orientering om beretning fra Vasac Odsherred

66.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

67.

 Status på værdighedsmidler 2018 og forslag til anvendelse af 2019-midler

68.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Godkendelse af referat

51.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

52.

 Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik

53.

 Orientering og drøftelse af punkter fra formandskab

54.

 Forslag om ny skolestruktur, høringsmateriale

55.

 Krav om handicaptoilet og tilgængelighed ved åbning af caféer

56.

 Ansøgning om dispensation fra BR18 ved etablering af bylaboratorium ved Ansnæs Svømmehal

57.

 Evaluering af erfaringer med at holde Handicaprådsmøder på andre lokationer

58.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

59.

 Eventuelt

Lukket punkt

60.

 Handicappris

    Til top