Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

24/6 24/6

  Maj

20/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Godkendelse af dagsorden

34.

 Godkendelse af referat

35.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

36.

 Orientering fra medlemmerne

37.

 Bygningsrokade 2020 - Høringssag

38.

 Odshædring 2020

39.

 Drøftelse af henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde om lydfyr med vibration

40.

 Årshjul 2020 - Handicaprådet

41.

 Evt.

42.

 Beslutning vedrørende udbud af mad til borgere i eget hjem

43.

 Budgetdialog med Økonomiudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Beslutning vedrørende udbud af mad til borgere i eget hjem

43.

 Budgetdialog med Økonomiudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Godkendelse af dagsorden

25.

 Godkendelse af referat

26.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

27.

 Orientering fra medlemmerne

28.

 Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer

29.

 Bygningsrokade 2020 - Høringssag

30.

 Årshjul 2020 - Handicaprådet

31.

 Evt.

32.

 Orientering om arbejdet i Familieafdelingen i Center for Børn, Unge og Familier

    Til top