Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

19/2

  Januar

22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Godkendelse af referat

16.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

17.

 Orientering fra medlemmerne

18.

 Handicaprådets høringssvar vedr. Kvalitetsrapport for folkeskolen

19.

 Godkendelse - Ny Ældrepolitik - Høringsudkast

20.

 Henvendelse fra CP Danmark til Handicaprådet: Godkendelse af Handicaprådets besvarelse

21.

 Orientering om Rammeaftalen

22.

 Beslutning om Handicaprådets årshjul 2020

23.

 Evt.

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat

3.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

4.

 Orientering fra medlemmerne

5.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn på Siriusparken og Odsherred Bo- og Støttecenter

6.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn i Vasac Odsherred

7.

 Godkendelse - Ny Ældrepolitik - Høringsudkast

8.

 Behandling af kvalitetsrapport for folkeskolerne i Odsherred inden udsendelse i høring

9.

 Drøftelse af Lov om ny beskæftigelsesindsats

10.

 Orientering om Rammeaftalen

11.

 Beslutning om Handicaprådets årshjul 2020

12.

 Orientering ved Folkeoplysningssamrådet, kl. 17.45-18.30

13.

 Evt.

    Til top