Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

21/3

  Februar

28/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Godkendelse af dagsorden

9.

 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2018

10.

 Orientering fra formandskab

11.

 Orientering fra medlemmerne

12.

 Orientering fra administrationen

13.

 Orientering om tilsyn 2017 på Vasac

14.

 Uddannelsesregnskab 2017

15.

 Status for skolerenoveringsprojekt

16.

 Temaanalyse af skoleområdet udarbejdet af KL

17.

 Transportabelt teleslyngeanlæg

18.

 Tilgængelighed på posthuse i Odsherred Kommune

19.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Godkendelse af dagsorden

1.

 Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2017

2.

 Velkomst og præsentation

3.

 Valg af formand og næstformand

4.

 Definition på formandskab og gensidigt informationsniveau

5.

 Forretningsorden

6.

 Ansøgning fra Dragsholm Fritidscenter om tilskud til indretning af handicaptoilet

7.

 Eventuelt

    Til top