Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

19/6

  Maj

22/5

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Godkendelse af referat

48.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

49.

 Orientering fra medlemmerne

50.

 Orientering om beretning fra Odsherred Bo- og Støttecenter

51.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg i Odsherred Bo- og Støttecenter

52.

 Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

53.

 Udtalelse om ændring af tilgængeligheden ved ombygning af de bevaringsværdige Adeler Huse

54.

 Dispensation fra trappehøjden i teatersal

55.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

56.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Godkendelse af referat

38.

 Præsentation af uddrag af projektforslag til ombygning af Odsherred Teater

39.

 Forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet inden udsendelse i høring

40.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

41.

 Orientering fra medlemmerne

42.

 FUS udbud Parykker 2019 høring Handicapråd

43.

 FUS udbud Brystproteser 2019

44.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

45.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Godkendelse af dagsorden

17.

 Godkendelse af referat

18.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

19.

 Orientering fra medlemmerne

20.

 Orientering om ledsageordning efter Serviceloven § 97

21.

 Temadrøftelse om rusmiddelområdet i Odsherred Kommune

22.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

23.

 Høring af tillæg til Odsherred Kommunes Beskæftigelsesplan 2019/20

24.

 Årshjul 2019 - Handicaprådet

25.

 Eventuelt

    Til top