Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

22/5

  April

18/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Godkendelse af dagsorden

28.

 Godkendelse af referat fra mødet den 18. april 2018

29.

 Orientering og drøftelse af punkter fra formandskab

30.

 Orientering om Rusmiddelteamets Årsrapport 2017

31.

 Beslutning - Socialpsykiatriske væresteder - godkendelse af gradueret model

32.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Godkendelse af dagsorden

21.

 Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2018

22.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskab

23.

 Udpegning af medlem til §17 stk. 4-udvalg om demens

24.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning

25.

 Drøftelse af budgetønsker

26.

 Eventuelt

    Til top