Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

28/5

  April

30/4 23/4 23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20

81.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

82.

 Anlægsbevilling til Solvognens fundsted

83.

 Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej

84.

 Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

85.

 Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

86.

 Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

87.

 Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

88.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

89.

 Planstrategi 2019 - den obligatoriske del

90.

 Genoptaget - Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer

91.

 Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse

92.

 Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed

93.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Spørgetid for borgerne

58.

 Godkendelse af dagsorden

59.

 Meddelelser fra formanden

60.

 Årsregnskab 2018

61.

 Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

62.

 Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

63.

 Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget

64.

 Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

65.

 FGU anlægsbevilling

66.

 Genoptaget - Udbudsplan 2019

67.

 Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

68.

 Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

69.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

70.

 Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer i Odsherred Kommune

71.

 Demensstrategi for Odsherred Kommune

72.

 Godkendelse af revideret vedtægt for Ung i Odsherred

73.

 Beslutning om mulighed for anvendelse af § 16b i folkeskolerne i Odsherred

74.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Ungdomsboligforeningen Asnæs

75.

 Underskriftsside

Lukket punkt

76.

 SEAS-NVE - det videre forløb

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

49.

 Forslag til Lokalplan for mobilstation ved Højby

50.

 Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

51.

 Forslag til Lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

52.

 Forslag til Lokalplan 2019-04 Boligområde i Fårevejle Kirkeby

53.

 Forslag til Lokalplan 2019-05 for butiksområde i Fårevejle Kirkeby

54.

 Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

55.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

56.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

49.

 Forslag til Lokalplan for mobilstation ved Højby

50.

 Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

51.

 Forslag til Lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

52.

 Forslag til Lokalplan 2019-04 Boligområde i Fårevejle Kirkeby

53.

 Forslag til Lokalplan 2019-05 for butiksområde i Fårevejle Kirkeby

54.

 Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

55.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

56.

 Underskriftsside

    Til top