Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Spørgetid for borgerne

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Meddelelser fra formanden

56.

 Stedfortræder til Byrådet

57.

 Stedfortræder til Byrådet

58.

 Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

59.

 Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.

60.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2017

61.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

62.

 Kommuneplantillæg for registering af bevaringsværdige bygninger

63.

 Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse

64.

 De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer

65.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

66.

 Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

67.

 Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

68.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

69.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

70.

 Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet

71.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie

Lukket punkt

72.

 Partshøring forud for eventuelt påbud om nedrivning

Lukket punkt

73.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

74.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

75.

 Køb af ejendom

76.

 Ansættelse af direktør

    Til top