Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12 4/12

  November

28/11

  Oktober

31/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Spørgetid for borgerne

156.

 Godkendelse af dagsorden

157.

 Meddelelser fra formanden

158.

 Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2017 til regnskabsåret 2018

159.

 Ansøgning om kapitaltilførsel Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo

160.

 Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"

161.

 Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

162.

 Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

163.

 Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og frigivelse af midler

164.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

165.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

166.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

167.

 Fornyet samarbejdsaftale med NVPRO om drift af Odsherred Naturskole

168.

 Odsherred Kommunes Plan for Fortsat Drift

169.

 Naturkvalitetsplan 2018 - 2026

170.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Brug af optionen vedr. ukrudtsbekæmpelse på fortove og kantsten i 2018

171.

 Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Lukket punkt

172.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Mandat til opsigelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af formand for Byrådet (borgmester)

3.

 Valg af første og anden næstformand for Byrådet

4.

 Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2018

5.

 Økonomiudvalget

6.

 Børne- og Uddannelsesudvalget

7.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

8.

 Miljø- og Klimaudvalget

9.

 Social- og Forebyggelsesudvalget

10.

 Vederlag til 1. og 2. næstformand

11.

 Orientering om ligestillingsloven

12.

 Orientering om nedlæggelse af eller ændringer i råd, nævn og kommissioner

13.

 EUC-Nordvestsjælland, bestyrelsen for

14.

 Fælles Museumsmagasin, bestyrelsen for

15.

 GRO - Grønt Råd Odsherred

16.

 Grundvandsrådet for Odsherred

17.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

18.

 Huslejenævn, fælles

19.

 Kommunekontaktråd Sjælland

20.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

21.

 VUC, bestyrelsen for

22.

 ARGO I/S, bestyrelsen for

23.

 Beboerklagenævn

24.

 Beredskabskommission, fælles

25.

 Bevillingsnævnet

26.

 Boligselskabet af 1942, bestyrelsen for

27.

 Børn og Unge-udvalget

28.

 Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)

29.

 Fishing Zealand, styregruppen for

30.

 Fonden Geopark Odsherred, bestyrelsen for

31.

 Fredningsnævnet

32.

 Grundlisteudvalget

33.

 Handicaprådet

34.

 Hegnssynet

35.

 Hjemmeværnet, distriksudvalg for

36.

 Inger og Helge Nielsens mindefond, bestyrelsen for

37.

 Integrationsrådet, følgegruppen for

38.

 KL, delegerede til årsmødet i

39.

 KL's repræsentantskab, stedfortræder til

40.

 Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politikreds, stedfortræder til

41.

 Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

42.

 LAG Midt-Nordvestsjælland, bestyrelsen for

43.

 Laurits Jensen og hustru Margrethe Jensens Fond, bestyrelsen for

44.

 Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd i henhold til

45.

 Museum Vestsjælland, bestyrelsen for

46.

 Naturstyrelsen, brugeråd Nord for

47.

 Nordvestsjællands Produktionsskole, bestyrelsen for

48.

 Nykøbing Sj. Varmeværk, bestyrelsen for

49.

 Odsherred Forsyning, bestyrelsen for

50.

 Odsherreds Gymnasium, bestyrelsen for

51.

 Odsherred Teater, bestyrelsen for

52.

 Odsherred Turistråd

53.

 Overtaksationskommissionen (offentlige veje)

54.

 SEAS-NVE, repræsentantskabet for

55.

 Skatteankenævn

56.

 Taksationskommissionen (fast ejendom)

57.

 Taksationskommissionen (offentlige veje)

58.

 Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for

59.

 TV2 Øst, repræsentantskabet for

60.

 Udvikling Odsherred, bestyrelsen for

61.

 Ung i Odsherred, bestyrelsen for

62.

 Ungdomsboligforeningen Asnæs, bestyrelsen for

63.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

64.

 Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, bestyrelsen for

65.

 Vurderingsankenævn

66.

 Underskrift af dokumenter vedr. fast ejendom, lån og garantiforpligtelser, bemyndigelse til

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Spørgetid for borgerne

146.

 Godkendelse af dagsorden

147.

 Meddelelser fra formanden

148.

 Frigivelse kommunegaranti til Egebjerg Nærvarme

149.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2018 på baggrund af det vedtagne budget for 2018

150.

 Ansøgning fra Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.

151.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

152.

 Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

153.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

Lukket punkt

154.

 Godkendelse af ejendomskøb i Odsherred Forsyning A/S

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser fra formanden

136.

 Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget

137.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

138.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-02, udvidelse af H. Lundbeck a/s

139.

 Kommuneplanrevision - endelig vedtagelse Kommuneplan 2017-2029

140.

 Klimatilpasningsprojekt "Grønnehave Bæk"

141.

 Beslutning om fælles huslejenævn med Kalundborg Kommune

142.

 Revidering af Restaurationsplan for Odsherred Kommune

143.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Borgerdrevne forslag

144.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Bekæmpelse af ukrudt i kommunen

Gå til toppen af siden 
Punkter

131.

 Godkendelse af dagsorden

132.

 Meddelelser fra formanden

133.

 Budget 2018-21 2. behandling

    Til top