Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Grønt Råd Odsherred (GRO))

Mødeoversigt: Grønt Råd Odsherred (GRO)

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

2/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Godkende dagsorden

25.

 Godkende referat fra møde den 22. juni 2017

26.

 Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget

27.

 Nyt fra kommunens fagcentre

28.

 Nyt fra Naturstyrelsen

29.

 Orientering om vådområdeprojekter

30.

 Orientering om indsats for bier i Odsherred

31.

 Kommissorium for Grønt Råd 2018 - 2021

32.

 Punkter til kommende møder

33.

 Eventuelt

    Til top